6 oktober 2005 02:20
 
line decor
line decor
   
             
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005


 

 

Lilypie Kids Birthday tickers

Hoe heet dat ook alweer?

Veel mensen hebben ons gewezen op het feit dat je de naam 'Hannah' 'van links naar rechts en van rechts naar links kunt lezen (alsof ons dat niet was opgevallen). Weinig wisten dat men dit een 'palindroom' noemt, van het Grieks: palin = opnieuw en dromos = lopen, doorlopen. Een palindroom is dus een symmetrisch woord dat van links naar rechts gelezen hetzelfde is als van rechts naar links. Naar analogie hiermee is een palindroomgetal een symmetrisch getal, zoals 12321.

In de Nederlandse taal zitten veel kleine palindromen zonder dat we er bij stil staan. Enkele voorbeelden: kok, pap, lol, lepel, Reinier, Otto, etc. Eén van de leukste is wel de Legovogel. Een van de bekendste palindromen in het Nederlands zijn parterretrap en koortsmeetsysteemstrook. Maar ijverige palindromers kwamen ook aandraven met nijlleedkoorts-meetsysteemstrookdeellijn (met een onduidelijke betekenis) en potstalmelkkoortspil-staalplaatslip- strookklemlatstop is ook redelijk lang.

Er bestaan ook palindromische zinnen als: "Baas, neem een racecar, neem een Saab", "Nelli plaatst op 'n parterretrap 'n pot staalpillen", "'n Ezel laat Reinier taal lezen" en "De mooie zeeman nam Anna mee,' zei oom Ed". Er is ook nog een ander type palindroomzin. Voorbeelden hiervan zijn: "Kauwen paarden als kraaien; dat is waar, niet waar is dat kraaien als paarden kauwen" en "Gieren kunnen goed vliegen; dat is waar, niet waar is dat vliegen goed kunnen gieren".

Ruud